0
0
icon
Hızlı Erişim

Aydınlatma ve Rıza Metni

Aydınlatma ve Rıza Metni

Aydınlatma ve Rıza Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN
AYDINLATMA METNİ
 
   Veri Sorumlusu       : Delta Motorlu Araçlar
   Adres                          : Işıklar Mah. Fakih Kahramani Sk. No:9/A Selçuklu/KONYA
 
Delta Motorlu Araçlar olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat kapsamında; kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili siz ziyaretçilerimizi aydınlatmak amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.
 
Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmekte ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?
 
Kişisel veriler, kimliğinizi belirleyen ya da belirlenebilir kılan bilgiler anlamına gelmektedir. Faaliyetlerimizin yürütülmesi ile organizasyon ve etkinlik yönetiminin sağlanması kapsamında siz ziyaretçilerimizin aşağıda yer alan kişisel verilerini işlemekteyiz.
 
Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
Kişisel Veri İşleme Amaçları
Soyadı
Cinsiyet
Doğum Tarihi
Doğum Yeri
T.C. Kimlik No[Mİ1] 
Kişisel Verileriniz;
 
•  Sözleşmenin kurulması ve ifasına yönelik süreçlerin yürütülmesi,
•  Finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi ve denetimi,
•  Faturalandırma süreçlerinin yürütülmesi,
•  Lojistik, kargo faaliyetlerin yürütülmesi ve teslimat süreçlerinin takibinin yapılması,
•  İnternet sitesi/mobil uygulamalar üzerinden satın alım işlemlerinin gerçekleşmesi ve işlem yapanın kimlik bilgilerinin teyit edilmesi,
•  İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
•  Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri tahtında platformumuz üzerinden akdedilen sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili iletişime geçilmesi ve gerekli bilgilendirmelerin yapılması,
•  Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
•  Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanması,
•  Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
•  Yetkili kişi, kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi
 
amacıyla işlenmektedir.
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Trizone tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; 
 
·         Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
·         İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
 
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; elektronik form vasıtasıyla toplanmaktadır.
İletişim Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler
Kişisel Veri İşleme Amaçları
Telefon Numarası
E-Posta Adresi
Posta Adresi
Kişisel Verileriniz;
 
•  Sözleşmenin kurulması ve ifasına yönelik süreçlerin yürütülmesi,
•  Finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi ve denetimi,
•  Faturalandırma süreçlerinin yürütülmesi,
•  Lojistik, kargo faaliyetlerin yürütülmesi ve teslimat süreçlerinin takibinin yapılması,
•  İnternet sitesi/mobil uygulamalar üzerinden satın alım işlemlerinin gerçekleşmesi ve işlem yapanın kimlik bilgilerinin teyit edilmesi,
•  İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
•  Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri tahtında platformumuz üzerinden akdedilen sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili iletişime geçilmesi ve gerekli bilgilendirmelerin yapılması,
•  Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
•  Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanması,
•  Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
•  Yetkili kişi, kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi
 
amacıyla işlenmektedir.
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Trizone tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; 
 
·         İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
·         Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; elektronik formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.
Finansal Bilgiler
İşlenen Kişisel Veriler
Kişisel Veri İşleme Amaçları
Kredi Kartı / Debit Kart Bilgileri
Kişisel Verileriniz;
 
•  Sözleşmenin kurulması ve ifasına yönelik süreçlerin yürütülmesi,
•  Finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi ve denetimi,
•  Faturalandırma süreçlerinin yürütülmesi,
•  Lojistik, kargo faaliyetlerin yürütülmesi ve teslimat süreçlerinin takibinin yapılması,
•  İnternet sitesi/mobil uygulamalar üzerinden satın alım işlemlerinin gerçekleşmesi ve işlem yapanın kimlik bilgilerinin teyit edilmesi,
•  İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
•  Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri tahtında platformumuz üzerinden akdedilen sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili iletişime geçilmesi ve gerekli bilgilendirmelerin yapılması,
•  Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
•  Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanması,
•  Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
•  Yetkili kişi, kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi
 
amacıyla işlenmektedir.
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Trizone tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; 
 
·         İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
·         Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; elektronik formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.
 
 
Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?
 
Kişisel verileriniz, 
 
·         Delta Motorlu Araçlar faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik faaliyetlerinin yürütülmesi ile bilgi güvenliği sağlanması, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Delta Motorlu Araçlar dahil olmak üzere İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar’a
 
·         İş faaliyetlerinin planlanması, organizasyon ve etkinlik faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Delta Motorlu Araçlar dahil olmak üzere İş Ortakları’na,
 
·         Tedarikçilerden temin edilecek ürün veya hizmetin sağlanabilmesi adına, fiziksel mekan güvenliğinin temini amacıyla Tedarikçiler’e 
 
·         Yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları’na
 
aktarılabilecektir.
 
Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor Muyuz?
·   Hayır.
cart
3